THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

15/07/2020 23:59:00

THỐNG KÊ

Tác phẩm đã gửi: 872 ảnh

Đã đăng ký tham gia: 382 tác giả

Địa phương: 12 tỉnh/thành

DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Nguyễn Thị Kim Chi

TP HCM

1

2

Huỳnh Đức Vu

TP HCM

0

3

Dương Thị Ngọc Oanh

TP HCM

3

4

Trạm Y Tế Phường 18 Quận 4

TP HCM

10

5

Hoàng Hùng

TP HCM

2

6

Nguyễn Gia Phương

TP HCM

0

7

Trần Hồng Thy Thy

TP HCM

0

8

Nguyễn Phú Khánh

TP HCM

1

9

Bui Pham An Binh

TP HCM

2

10

Đỗ Ngọc Hà

TP HCM

0

11

Nguyễn Ngoc Yến Thư

TP HCM

0

12

Nguyễn Văn Dũng

TP HCM

0

13

Trạm Y Tế Phường 15- Quận 10

TP HCM

21

14

Huỳnh Thị Tố Uyên

TP HCM

1

15

Vương Thị Linh

TP HCM

1

16

Nguyễn Quang Sơn

TP HCM

1

17

Trương Khổng Bá Trình

TP HCM

0

18

Phạm Văn Vũ

TP HCM

0

19

Trần Thanh Phương

TP HCM

1

20

Phan Quang Minh Long

TP HCM

0

21

Phạm Thị Mỹ Hạnh

TP HCM

2

22

Nguyễn Thị Kim Hồng

TP HCM

1

23

Nguyễn Đình Tiến

Tây Ninh

7

24

Phạm Thị Mỹ Hạnh

TP HCM

1

25

Thu Ngà

TP HCM

1

26

Nguyễn Tự Minh Tân

TP HCM

0

27

Huỳnh Thị Tố Uyên

TP HCM

0

28

Trịnh Thị Ngọc Châu

TP HCM

1

29

Nguyễn Hữu Ngọc Khiết

TP HCM

2

30

Lê Minh Vương

TP HCM

3

31

Trần Thị Phương

TP HCM

2

32

Tran Ha

TP HCM

0

33

Lưu Trịnh Hoàn An

TP HCM

10

34

Lê Thị Nguyệt

TP HCM

1

35

Trương Trung Đại

TP HCM

0

36

Trần Hoài Phong

TP HCM

1

37

Đinh Thị Hải Yến

TP HCM

0

38

Trịnh Thế Bằng

TP HCM

3

39

Nguyễn Thanh Tùy

TP HCM

6

40

Nguyễn Thị Đầm

TP HCM

0

41

Mang Hoàng Khái Hưng

TP HCM

7

42

Lê Thị Trang

TP HCM

0

43

Nguyên Thị Ánh Nga

TP HCM

1

44

Nguyễn Thị Hồng Phương

TP HCM

2

45

Nguyễn Thanh Tùng

TP HCM

1

46

Nguyễn Thị Lệ Thủy

TP HCM

1

47

Tranducminh

TP HCM

1

48

Nguyễn Văn Tình

TP HCM

18

49

Trường Mầm Non Kim Đồng, Phường 2, Quận Tân Bình

TP HCM

1

50

Nguyễn Diệu Hiền

TP HCM

2